Τύπος πύλης Υβριδικό, ανθεκτικό στο Χάλκινο. Πολύ ευέλικτο σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και μεθόδους παραγωγής.

Οι καρποί μήκους 13-15 cm έχουν πολύ πυκνό τοίχωμα και έχουν αξιοσημείωτη ευελιξία και μπορούν να συγκομιστούν κατά την τεχνολογική ωριμότητα σε λευκό-πράσινο χρώμα ή κατά τη μετάβαση στη φυσιολογική ωριμότητα σε πορτοκαλί ή κόκκινο.

Υβριδικό ανθεκτικό στο Gate Bronze. Η φυλλική μάζα καλύπτει και προστατεύει πολύ καλά τους καρπούς από το ηλιακό έγκαυμα.

leaf image