Δυνατό φυτό με βαρείς καρπούς και καλή αντοχή στην αποθήκευση και τη μεταφορά.

Изчерпан

Πιπέρι ODISEO F1

Πρώιμη ποικιλία πιπεριάς, τύπου "Long horn", πλούσιο φυτό. Η συγκομιδή ξεκινά 40-45 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

leaf image