Υβριδική πιπεριά τύπου Kamba με υψηλές δυνατότητες απόδοσης. Τα φυτά είναι καλά φυλλώδη, με καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα και δυνατό μίσχο.

Πρώιμη ποικιλία πιπεριάς τύπου «light gate» από την ουγγρική εταιρεία ZKI για το ανοιχτό. Πολύ δυνατό φυτό με πλούσιο κόμπο και πολλά κλαδιά.

Πρώιμη ποικιλία πιπεριάς, τύπου «πύλη» από την ουγγρική εταιρεία ZKI για θερμοκήπια και εξωτερικούς χώρους.

Πρώιμη έως μέτρια πρώιμη ποικιλία πιπεριάς τύπου «πύλη» από την εταιρεία ZKI για ανοιχτή παραγωγή. Δυνατό φυτό με καλή φυλλοκάλυψη και υψηλή απόδοση.

leaf image