Σχηματίζει μεσαίου μεγέθους, ομοιόμορφα, συμπαγή, καλά δομημένα κεφάλια με έντονο κόκκινο χρώμα.

Ποικιλία με έντονη ανάπτυξη και αυξημένη ομοιομορφία. Τα κεφάλια είναι συμπαγή, πυκνά, έντονο κόκκινο χρώμα και αντέχουν πολύ καλά στις καιρικές συνθήκες.

leaf image