Ένα υβρίδιο νέας γενιάς που παράγει ρίζες, βαθύ κόκκινο χρώμα, μεγάλου μεγέθους (διάμετρος 5 cm), με τέλεια στρογγυλό σχήμα.

Η ίδια η ομοιόμορφη ρίζα είναι τέλεια στρογγυλή, τυπικό σε μέγεθος και έντονο κόκκινο χρώμα.

leaf image