Κατάλληλο για νωπή αγορά και μεταποίηση. Μεγάλος και βαρύς κόνδυλος. Εξαιρετικό λευκό συμπαγές εσωτερικό και ποιότητα.

leaf image