Αυτό είναι το πιο νόστιμο σέλινο από όλες τις πράσινες ποικιλίες. Ανήκει στη μέση περίοδο ωρίμανσης: ωριμάζει σε 170-180 ημέρες.

leaf image