Το μαρούλι Matador μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε θερμοκήπια όλο το χρόνο.

leaf image