Κατάλληλο για θερινή και φθινοπωρινή σπορά. Για την παραγωγή βρεφικών, μεσαίων και μεγάλων φύλλων.

leaf image