Υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι για πρώιμη παραγωγή. Περίοδος βλάστησης 65-67 ημέρες μετά τη βλάστηση.

Υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι με πολύ πεπλατυσμένα στάχυα. Περίοδος βλάστησης 70 ημέρες μετά τη βλάστηση.

Πρώιμη ωριμότητα: πρώιμη (68-70 ημέρες) Ύψος φυτού: 175 cm

Τυπική ποικιλία καρπουζιού, κατάλληλη για καλλιέργεια σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

leaf image