Υβριδικό πιπέρι μεσαίου-πρώιμου, κατάλληλο για παραγωγή χωραφιού και θερμοκηπίου.

leaf image