Πολύ πρώιμο υβρίδιο, με 65-70 ημέρες βλάστησης. Τα φυτά είναι χαμηλά - έως 1,5 m, ανθεκτικά και επίπεδα.

Υβριδικό σούπερ γλυκό καλαμπόκι με πολύ πεπλατυσμένα στάχυα. Περίοδος βλάστησης 70 ημέρες μετά τη βλάστηση.

leaf image