Χαρακτηριστικό αυτής της ποικιλίας είναι η μέτρια πρώιμη ωρίμανση, οι καρποί είναι στρογγυλοί σκληροί με βάρος περίπου 200 g.

Απροσδιόριστο υβρίδιο πρώιμης ωρίμανσης για πρώιμη και όψιμη παραγωγή σε θερμοκήπια και σε εξωτερικούς χώρους.

leaf image