Μέτρια πρώιμη, καθοριστική ποικιλία. Τα φυτά έχουν έντονη ανάπτυξη και συμπαγή συνήθεια.

Μέτρια πρώιμη, καθοριστική ποικιλία, κατάλληλη για επεξεργασία. Τα φυτά έχουν έντονη ανάπτυξη και συμπαγή συνήθεια.

leaf image