Πρώιμο, μεγαλόκαρπο υβρίδιο με γρήγορη ανάπτυξη, κοντά μεσογονάτια και καλά φύλλα φυτών, κατάλληλο για την ανοιξιάτικη θερμοκηπιακή παραγωγή.

leaf image