Ντομάτα μεγαλόκαρπη, μέτρια πρώιμη, ακαθόριστη υβριδική ντομάτα, βοδινό είδος. Κατάλληλο για καλλιέργεια τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Υβριδική ντομάτα μεγαλόκαρπη, μέτρια πρώιμη, ακαθόριστη. Κατάλληλο για καλλιέργεια τόσο σε θερμοκήπια από γυαλί όσο και σε πολυαιθυλένιο.

leaf image