Ποικιλία με εξαιρετική ποιότητα καρπού. Οι καρποί είναι έντονο κόκκινο, συμπαγείς και επίπεδοι στρογγυλοί.

Ποικιλία με μεγάλα ομοιόμορφα ροζ φρούτα. Τα φυτά είναι συμπαγή με μέτρια ανάπτυξη και εξαιρετική πρώιμη ωριμότητα.

Μέσο βάρος καρπού: 250-300 g. Καρποί: πολύ σκληροί, επίπεδοι στρογγυλοί, βαθυκόκκινοι.

Νέα ποικιλία με πολύ καλύτερη ποιότητα καρπού και καλύτερη διάρκεια ζωής, σε σύγκριση με τις τυπικές ροζ ποικιλίες.

Ανθεκτικό στην κίτρινη μπούκλα των φύλλων (TYLCV). Πρώιμη ποικιλία με πολύ καλές αποδόσεις.

Ιαπωνικό είδος ροζ ντομάτας με εξαιρετική γεύση. Υπάρχει ένα δυνατό και ανοιχτό είδος φυτού.

leaf image