Πρώιμη ποικιλία με χαμηλό στέλεχος κατάλληλη για πρώιμη και όψιμη παραγωγή. Για φρέσκο ​​αγορά και μεταποίηση.

Πρώιμη, ανθεκτική στο ψύχος ποικιλία, κατάλληλη για σπορά αργά το φθινόπωρο (προ χειμώνα) και πρώιμη ανοιξιάτικη σπορά.

Αυτή η ποικιλία φασολιών είναι συμπαγής και με χαμηλό στέλεχος. Κατάλληλο για καλλιέργεια ως πρώτη και δεύτερη καλλιέργεια.

Η ποικιλία είναι χωρίς λίκο (κλωστές), χωρίς πασσάλους - χαμηλή. Οι πιπεριές είναι κίτρινες, σαρκώδεις, στρογγυλές και μακριές.

leaf image