Καθοριστική (θαμνοειδής) ποικιλία, τύπου Romano. Κατάλληλο για πρώιμη και όψιμη πολωνική παραγωγή.

leaf image