Μια πρώιμη ποικιλία που σχηματίζει φυτά ανθεκτικά στο στρες κάτω από διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης.

Ποικιλία παρθενοκάρπεν, ανθεκτική στο καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα, πολύ ανεκτική στις καταπονήσεις.

Ένα υβρίδιο πολυγόνιμου τύπου, μεσαίας αντοχής, που συνδυάζει πολύ καλά την πρώιμη ωρίμανση και την παραγωγικότητα.

Υβρίδιο πολλαπλών χρήσεων, που καλλιεργείται τόσο για φρέσκο ​​όσο και για μεταποίηση.

Κονδυλώδες παρθενοκαρπικό αγγουράκι. Το φυτό είναι εξαιρετικά γόνιμο, με κοντά μεσογονάτια και ανοιχτή συνήθεια.

Ποικιλία παρθενοκάρπεν με εντατική ανάπτυξη, που δίνει καρπό υψηλής ποιότητας τόσο στον κύριο βλαστό όσο και στους πλαϊνούς βλαστούς.

Υβριδικό υψηλής απόδοσης. Οι καρποί είναι ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί, λεπτοί, σκούρου πράσινου χρώματος, καλυμμένοι με ακίδες.

leaf image