Πολύ πρώιμο υβριδικό αγγουράκι σχεδιασμένο για ανοιχτή παραγωγή κατασκευής ή απευθείας στο έδαφος. Θηλυκή ανθισμένη ποικιλία.

leaf image