Πρώιμο παρθενοκαρπικό υβρίδιο για παραγωγή σε θερμοκήπια και σε εξωτερικούς χώρους.

leaf image