Πρώιμη ποικιλία για υπαίθρια καλλιέργεια. Ξεπερνά τις αγχωτικές καταστάσεις. Σκούρο χρώμα και σωστό σχήμα.

Πολύ πρώιμη ποικιλία για ανοιχτή παραγωγή και θερμοκήπια, με πλούσιο σκούρο πράσινο χρώμα και μέγεθος 6-9 cm. Χωρίς κοιλότητες στα φρούτα.

Πρώιμη ποικιλία για καλλιέργεια σε θερμοκήπια και σε εξωτερικούς χώρους στις κατασκευές. Σκούρο χρώμα και σωστό σχήμα του καρπού.

leaf image