Πρώιμο, παρθενοκαρπικό υβριδικό βραχύκαρπο αγγούρι με υψηλή δυνατότητα απόδοσης.

leaf image