Δυνατό φυτό με ανοιχτή συνήθεια. Εισέρχεται γρήγορα στην καρποφορία σε συνθήκες μικρής ημέρας.

Φυτό υψηλής παραγωγικότητας με ισχυρό ριζικό σύστημα. Φρούτο σκούρο πράσινο ελαφρώς ραβδωτό μήκους 16-18 cm.

Ισχυρό φυτό που επιτρέπει μεγάλη βλάστηση. Αναπτύσσει ισχυρό ριζικό σύστημα, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για υψηλές αποδόσεις.

leaf image