Ισχυρό και ζωηρό φυτό που παράγει 70-80% θηλυκά άνθη, πολύ πρώιμα και παραγωγικά με αντοχή στη ζέστη και το ωίδιο.

leaf image