Ελκυστικό και φωτεινό εξωτερικό χρώμα, μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο για τη φρέσκια αγορά όσο και για τη βιομηχανία.

Ποικιλία με ανοιχτό πράσινο κεφάλι. Στρογγυλό-οβάλ σχήμα. Όρθια φθορά των φύλλων.

leaf image