Τυπική ποικιλία καρπουζιού, κατάλληλη για καλλιέργεια σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

leaf image