Σούπερ πρώιμο καρπούζι με υπέροχο εσωτερικό χρώμα και μεσαίου μεγέθους φρούτα. Ηγέτης στην πρώιμη κατηγορία στην Ελλάδα!

Τυπική ποικιλία καρπουζιού, κατάλληλη για καλλιέργεια σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

Πρώιμη ποικιλία Clause με οβάλ σχήμα. Βλάστηση 62-65 ημέρες από τη μεταφύτευση.

leaf image