Έτρεξε υβριδικό υψηλής παραγωγικότητας. Κατακόκκινος τύπος με έντονη βλαστική ανάπτυξη και πολύ καλό φύλλωμα.

leaf image