Ένα υβρίδιο με λαμπερό σκούρο πράσινο φλοιό τύπου "Crimson". Το φυτό αναπτύσσεται έντονα με καλή φυλλοκάλυψη, συμπυκνωμένη ωρίμανση και μεσαίο πρώιμο κύκλο.

leaf image