Μεγάλο οβάλ στρογγυλό καρπούζι με ίδιο σχήμα καρπού και βάρος 9-11 κιλά, Καλλιεργείται ως μόσχευμα και 7-9 κιλά σε τυπική καλλιέργεια.

Υβρίδιο με επιμήκεις καρπούς βάρους 10-14 κιλών. Χαρακτηρίζεται από σκούρο, βυσσινί τύπου κρούστα και υπέροχη κόκκινη σάρκα.

leaf image