Πρώιμη ποικιλία YUKSEL TOHUM με οβάλ σχήμα. Βλάστηση 62-65 ημέρες από τη μεταφύτευση.

Πρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για πολύ πρώιμη παραγωγή. Ο καρπός χαρακτηρίζεται από μέγεθος 9-10 κιλά, με σκούρο κόκκινο και πολύ νόστιμη σάρκα.

leaf image