Καρότο τύπου "Kuroda" με ποιότητες και γεύση καρότου τύπου "Nantes". Η ρίζα έχει μέσο μήκος 20 cm.

leaf image