Το Carlo F1 είναι ένα μεσαίου πρώιμου υβριδικού καρότου. Η βλάστησή τους είναι περίπου 100 ημέρες.

Μέτρια πρώιμη ποικιλία Clause. Βλάστηση 110 ημέρες από τη βλάστηση.

Μια πολύ πρώιμη ποικιλία Clause. Βλάστηση 80 ημέρες από τη βλάστηση.

Τυπικό καρότο τύπου "Nantes"

Τυπικό καρότο τύπου "Nantes".

leaf image