Υβριδική ποικιλία υψηλής απόδοσης. Στάνταρ τύπου Natski με όρθια, δυνατά φύλλα, Alternaria tolerant.

leaf image