Πρώιμη ποικιλία καρότων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις, τύπου Nantes. Μήκος καρπού 18-20 εκ.

leaf image