Το AG 23798 F1 είναι ένα υβριδικό πράσινο κρεμμύδι, δεν σχηματίζει κεφαλές. Τα φύλλα είναι ευθυγραμμισμένα με μήκος 45-50 cm και είναι σκούρα πράσινα.

leaf image