Μεγάλη μέρα ποικιλία με στρογγυλό κεφάλι, μέσο βάρος περίπου 220 g. Ελκυστικό μωβ-κόκκινο φλοιό πυκνό, γλυκό, ιριδίζον από πιο ανοιχτό έως πιο σκούρο ροζ-ιώδες εσωτερικό.

Μεγάλη μέρα ποικιλία με στρογγυλό κεφάλι, με μέσο βάρος περίπου 230 γραμμάρια, κίτρινο-καφέ (χρώμα μεταλλικό-χάλκινο) φλοιό και πυκνή λευκή σύσταση.

leaf image