Γεύση: γλυκιά. Μέγεθος 300-800 γρ.

Υβριδικό υψηλής απόδοσης με προϊόντα εξαιρετικής κατηγορίας για μακροχρόνια αποθήκευση.

Νέο υβριδικό κόκκινο κρεμμύδι με καλλιεργητική περίοδο 112 ημερών. Είναι σχεδιασμένο για νωπή κατανάλωση, επεξεργασία και αποθήκευση.

Περίοδος βλάστησης 116-118 ημέρες μετά τη σπορά. Λαμπτήρες μεγέθους 60-80 mm, πολύ ομοιογενείς.

Ένα ιδιαίτερα προσαρμόσιμο φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί όλο το χρόνο ανάλογα με το τοπικό κλίμα.

leaf image