Το Altakor® 35 VG είναι ένα εντομοκτόνο διαμίδης ανθρανιλίνης που δρα με την επαφή και από το στομάχι των εχθρών.

Το Avant® 150 EC κινείται διαφυλλικά στο φυτό και είναι κυρίως γαστρικό, αλλά έχει και δράση επαφής.

Μη συστημικό εντομοκτόνο διαμιδίου με κυρίως γαστρική δράση.

Foxtrot 69 EW

106.59 €

Εξαιρετικά αποτελεσματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων σιταριού και κριθαριού.

Επιλεκτικό, συστηματικό, φυτικό ζιζανιοκτόνο σουλφονυλουρίας για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ανθεκτικά στο 2,4D) σε καλλιέργειες δημητριακών.

Nero EC

111.18 €

Το NERO EK είναι ένα συστηματικό ζιζανιοκτόνο εδάφους, κατά του σιταριού και των ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στην ελαιοκράμβη.

Trioflex

124.95 €

Το Trioflex™ LQM® παρέχει εξαιρετικά υψηλό έλεγχο ενός ευρέος φάσματος πλατύφυλλων ζιζανίων σε όλες τις καλλιέργειες δημητριακών.

Δραστική ουσία: cyantraniliprole 200 g/l. Ένα καινοτόμο εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

leaf image