Ελκυστικό για μέλισσες, βόμβες και μεγάλους λόφους.

Το Stictal είναι απαραίτητο για τη θεραπεία τραυματισμένων τμημάτων του φλοιού του δέντρου.

leaf image