1. Начало ->
  2. Растителна защита ->
  3. Хербициди ->
  4. Аминопиелик 600 СЛ (Aminopielik 600 SL)

Аминопиелик 600 СЛ (Aminopielik 600 SL)

20,00 лв.74,00 лв.

Аминопиелик 600 СЛ е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина, за котрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

2,4 Д - 600 г/л

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Аминопиелик 600 СЛ се усвоява бързо през листата на плевелите (до 2 часа) и видимите признаци са налице след 16-18 часа от третирането
Пълното загиване на плевелите е в рамките на 7-8 дни
Приложението при пшеница е след залагане възела на братене до край на братене
При царевица Аминопиелик 600 СЛ се прилага във фаза 3ти-5ти лист
Оптимален момент за третиране е при температура над 8 градуса
Аминопиелик 600 СЛ нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обмен, като в резултат се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевелни видове.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Основни икономически важни плевели, контролирани от Аминопиелик 600 СЛ са:абутилон (Abutilon theophrasti), бабинец (Caucalis daucoides), бабини зъби (Tribulus terrestris), врабчово семе (Lithospermum arvebsis), глухарче (Taraxacum officinale), галинзога (Galinsoga parviflora), глушина (Vicia sp.), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), лобода (Chenopodiun sp.), лютиче (Ranunculus sp.), млечka (Euphorbia helioscopia), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), паламида (Cirsium arvense), попова лъжичка (Thlaspi arvense), секирче (Lathyrus sp.), синап (Sinapis arvensis), черно куче грозде (Solanum nigrum), тученица (Portulaca oleracea), звездица (Stellaria media), див мак (Papaver rhoeas) и др.

Изчистване
Любими
Любими

Бърза поръчка/Отстъпки за количества - свържете се с нас