1. Начало ->
 2. Растителна защита ->
 3. Фунгициди ->
 4. Ортива Топ (Ortiva Top)

Ортива Топ (Ortiva Top)

24,00 лв.89,00 лв.

 • Ортива Топ е широкоспектърен фунгицид, който притежава предпазно и лекуващо действие.
 • Този продукт контролира основните гъбни болести при зеленчуци и ориз.
 • Не е необходимо да се комбинира с други препарати.
 • Този фунгицид е устойчив на отмиване.
Изчистване
Любими
Любими

Бърза поръчка/Отстъпки за количества - свържете се с нас

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрации на ОРТИВА ТОП СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Алтернариоза 100 мл/дка полско производство

BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)

7 дни
Брашнеста мана
оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 16-87 (6 същински лист - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене).

 

3 дни
Лук Ръжда 100 мл/дка Минимална употреба

BBCH 41-45 Основите на листа-та започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат 50% от очаквания диаме-тър на луковицата или стъблото

7 дни
Пурпурни петна
Краставици Брашнеста мана 100 мл/дка полско производство

BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

3 дни
Пипер Брашнеста мана 100 мл/дка оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)

 • Брой приложения мина/макс – 1-2
 • Интервал между приложенията – 10
 • Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
Патладжан Брашнеста мана 100 мл/дка карантинен срок при оранжерийно производство - 3 дни.

карантинен срок при полско производство - 7 дни.

Lнася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение - 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)

 • Брой приложения мина/макс – 1-3
 • Интервал между приложенията – 8
 • Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка
7 дни
Пъпеш Брашнеста мана 100 мл/дка Минимална употреба

полско производство

ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

3 дни
Краста
Диня Краста 100 мл/дка Минимална употреба

полско производство

ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

3 дни
Брашнеста мана
Зеле Алтернариоза 100 мл/дка BBCH40 – 55 Начало на форми-ране на главите - видими първи цветчета на цен-тралното стъбло (още затворени ) 21 дни
Карфиол Алтернариоза 100 мл/дка Внася се във фаза BBCH 40-55 (главите започват формиране; ширина на нарастващия връх > 1 см 3 – видими първите единични цветчета (още затворени))

 • Брой приложения мина/макс – 1-3
 • Интервал между приложенията – 8
 • Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка
14 дни
Броколи Алтернариоза 100 мл/дка Минимална употреба

BBCH 40 - 55 Главите започват формиране; ши-рина на нараст-ващя връх по-голяма от 1 см3 - видими първите единични цветчета (още затворени)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 12 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
Грах Аскохитоза 100 мл/дка Минимална употреба

BBCH 59-77 Видими първи вен-челистчета, цвето-вете още са затво-рени - 70% от дос-тигане типичната дължина на шушулките

7 дни
Магданоз Септориоза 100 мл/дка Минимална употреба

полско производство

BBCH 40-49 Начало на разви-тие на подлежащи-те на прибиране вегетативни части - достигане на крайния им размер

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
14 дни
Чесън Пурпурни петна 100 мл/дка Минимална употреба

полско производство

Внася се във фаза BBCH 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат е 50 % от очаквания диаметър на луковицата)

14 дни
Ръжда
Ориз Пирикулариоза 80 - 100 мл/дка BBCH 47 - 61 Влагалището на флаговия лист се разтваря - начало на цъфтеж: видими прашници на върха на метлицата

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 15 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
28 дни
Хелминтоспориоза
Малина Брашнеста мана 100 мл/дка Минимална употреба

BBCH 40-89 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части - пълна зрялост: плодовете са с характерния си цвят

3 дни
Септориоза
Аспержа Ръжда 100 мл/дка Минимална употреба
Праз Пурпурни петна 100 мл/дка Минимална упротреба

полско производство

Праз (полско производство) Пурпурни петна (Alternaria porri), Ръжда по лука (Puccinia allii) ВВСН 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – растежа е завършил: дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта)

21 дни
Ръжда
Тиквичка Брашнеста мана 100 мл/дка полско производство

BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

3 дни
Целина Септориоза 100 мл/дка Минимална упротреба

(полско производство):

BBCH 40 – 48 Начало на формиране на подлежащите на прибиране вегетативни части - 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
14 дни