Уреда Mouse Cleaner ефективно прогонва мишки, плъхове, съсели и др.

Ратимор паста е родентицидна примамка за унищожаване на мишки и плъхове.

Електронният уред RR-2 излъчва звукови вибрации с ниска честота, които създават непоносима за влечугите среда.

Електронният уред издава вибриращ звук с променящи се параметри и през различни интервали от време. Това дразни и плаши подземните гризачи и ги принуждава да напуснат охраняваната територия.

leaf image