Подходящ за технически култури, пресни зеленчуци, зърнено-бобови и трайни насаждения.

Подобряване оплождането и опрашването.

Атрактант за медоносни пчели, бомбуси и мегахилии.

Standard Hive – Стандартен кошер. Кошер за опрашване на фирмата Biobest, произведен в Белгия.

Natupol може да се използва за широка гама от култури, отглеждани на повърхности по-големи от 2000 m и с приблизително 25-35 цвята на седмица.

leaf image