Праксим е почвен, селективен хербицид за контрол на широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и соя.

АВАЛОН® е системен фунгицид с трансламинарно действие. Мощна защита срещу увреждане качеството на плодове и зеленчуци от сиво гниене (ботритис).

Авант® 150 ЕК се придвижва трансламинарно в растението и е с предимно стомашно, но има и контактно действие.

Препаратът е влагоустойчив и е особено ефективен във влажно време, когато охлювите са най-активни.

АГРИФИТ ФИНАЛ е течен тор за листно приложение, съдържащ органични вещества. Агрифит Финал подтиска и унищожава развитието на ЯЙЦА, ЛАРВИ И КАКАВИДИ

АГРОКСОН е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид.

Аденго е хербицид срещу едногодишни и едногодишни двусемеделни растения в царевицата.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели.

  АЗОГАРД АЗТ 250 СК ИМА ШИРОКОСПЕКТЪРНО ФУНГИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ДЪЛЖАЩО СЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ.

АЙКЪН 10КС (ICON 10 CS) срещу насекоми и вредители в битови помещения, конюшни, около складови помещения, обори, навеси, паркове, тревни площи и др.

Този препарат действа асфикционно (задушаващо) върху насекомите и яйчната продукция на акарите.

Отличен контрол на икономическите житни плевели.

leaf image