Бентадор е хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

Експерт ВГ е селективен, системен хербицид, базиран на трибенурон- метил /750 гр/кг/., за борба с едногодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели.

Суверен ОД е селективен, системен, вегетационен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

ТРУНФО® е фунгицид със системно действие и трансламинарна подвижност и странична дифузия, с широк спектър на действие срещу различните семейства патогенни гъби.

leaf image