Биатлон 4Д се бори с всички широколистни плевели при житните култури, особено трудните за контрол (теменуга, великденче, мак).

Понтос® е хербицид с остатъчна и контактна активност за борба с тревни и широколистни плевели при зимна пшеница, зимен ечемик, зимна ръж и зимно тритикале.

Стомп Аква е най-новата, уникална формулация, разработена от БАСФ в областта на почвените хербициди.

СТРАТОС УЛТРА е селективен, системен, вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

Алверде 240 СК е нов селективен инсектицид с бърз инициален нокдаун ефект и дълго действие след пръскане.

Пълен контрол на всички широколистни плевели. Ефективен и при ниски температури.

Архитект® е 3-компонентен оптимизатор на физиологията и растежа на слънчогледовите растения, осигуряващ и фунгицидна защита от болести.

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект.

Белис е изключително ефективен фунгицид срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши.

Бутизан 400 СК е селективен хербицид за почвено и ранно вегетационно приложение срешу едногодишни широколистни и житни плевели.

Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана.

Нов универсален фунгицид за всички зеленчукови култури, с доказано ниски стойности на MRL. Показва висока ефикасност срещу брашнеста мана, алтернария, аскохитоза, ръжда, склеротиния и други икономически важни болести!

leaf image