Аденго е хербицид срещу едногодишни и едногодишни двусемеделни растения в царевицата.

Фунгицид със системно действие за борба срещу кубинска мана по краставици.

АСКРА ЕКСПРО е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ флуопирам, биксафен и протиоконазол.

Атлантис® Актив ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при житни култури.

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите.

Освен нематоциден ефект, ВЕЛУМ ПРАЙМ показва и висока ефикасност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови.

Вентум® ВГ е селективен вегетационен хербицид срещу широколистни и някои житни  плевели в царевицата.

ЕКИП® е напълно системен вегетационен хербицид при царевица.

Регулатор на растежа на растенията, стимулиращ процесите на оцветяване и зреене.

Зенкор 600 СК е системен хербицид, с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.

Инфинито® е системен фунгицид, с предпазно, лечебно и антиспорулантно действие, срещу гъбни болести от клас Оomycetes.

Системен вегетационен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица.

leaf image