ЕКИП® е напълно системен вегетационен хербицид при царевица.

Регулатор на растежа на растенията, стимулиращ процесите на оцветяване и зреене.

Селективен хербицид със системно действие за борба с широколистни и едногодишни житни плевели при пшеница, ръж и тритикале.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели при царевица.

Секатор® ОД е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие.

Вентум® ВГ е селективен вегетационен хербицид срещу широколистни и някои житни  плевели в царевицата.

Аденго е хербицид срещу едногодишни и едногодишни двусемеделни растения в царевицата.

Фунгицид със системно действие за борба срещу кубинска мана по краставици.

АСКРА ЕКСПРО е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ флуопирам, биксафен и протиоконазол.

Атлантис® Актив ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при житни култури.

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите.

Освен нематоциден ефект, ВЕЛУМ ПРАЙМ показва и висока ефикасност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови.

leaf image